Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

singlelady21
19:05
Udało się nam to niespotkanie. 
— PIN "Niekochanie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamessinhead messinhead

July 05 2015

singlelady21
19:37
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viayolo28 yolo28
19:31
6964 45c3 390
Reposted fromamatore amatore viajstrbl jstrbl
singlelady21
18:57

July 04 2015

singlelady21
16:33
1290 0632 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
singlelady21
16:03
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viaAmericanlover Americanlover

July 02 2015

singlelady21
19:44
6308 7dfa 390

June 28 2015

singlelady21
16:40
Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie?
— klasyk
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaola4650 ola4650
singlelady21
06:10
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— R.Gert
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamessinhead messinhead

June 27 2015

singlelady21
18:37
...natomiast Ty zasługujesz na dużo więcej- na kogoś, kto będzie Cię kochał w każdej sekundzie Twojego życia, kto będzie myślał o Tobie nieustannie, zastanawiając się, co w tej chwili robisz, gdzie jesteś, z kim jesteś i czy dobrze się czujesz. Potrzebujesz kogoś, kto pomoże Ci spełnić marzenia i kto ochroni Cię przed tym, czego się boisz. Powinnaś mieć u swego boku kogoś, kto będzie traktował Cię z szacunkiem i kochał w Tobie wszystko, a zwłaszcza Twoje wady. Zasługujesz na życie z kimś, kto sprawi, że poczujesz się szczęśliwa, tak szczęśliwa,że wyrosną Ci skrzydła. 
— Love, Rosie
Reposted byjanvajda janvajda

June 25 2015

singlelady21
17:43
singlelady21
17:42
singlelady21
17:41
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
17:40
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viaAmericanlover Americanlover
singlelady21
17:40
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea
Reposted from27days 27days viaTuptol Tuptol
singlelady21
17:39

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaola4650 ola4650
singlelady21
17:39
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viaola4650 ola4650

June 24 2015

singlelady21
19:55
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viaola4650 ola4650
singlelady21
19:47
2099 b77b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaola4650 ola4650

June 20 2015

singlelady21
13:43
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl